Model ZAwodowego ZAprzyjaźniania powstał jako wynik testowania pomysłu Ewy Furgał w inkubatorze innowacji społecznej TransferHUB. Celem było znalezienie odpowiedzi na problem kobiet z zespołem Aspergera, które często w ogóle nie trafiają na rynek pracy, a jeśli są aktywne zawodowo, często pracują znacznie poniżej kwalifikacji. Dzięki testowaniu, które było poddane bieżącej ewaluacji, wiemy, że model działa i przynosi bardzo dobre efekty.

Inkubator TransferHUB prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która od blisko trzydziestu lat działa na rzecz poprawy warunków pracy w Polsce. Powstał z przekonania, że warto wdrażać sprawdzone i efektywne rozwiązania, ale należy też szukać nowych, innowacyjnych pomysłów. Inkubator dedykowany jest poszukiwaniu nowych rozwiązań , które mają ułatwić przechodzenie z edukacji do zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób młodych. Powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w ramach pilotażowego programu poszukiwania innowacji w obszarze edukacji i zatrudnienia, a jednocześnie najbardziej efektywnego sposobu inkubowania innowacji społecznych.

Więcej na www.transferhub.pl

 

Pobierz model