Sprawdź, czy ZAwodowe ZAprzyjaźnianie jest dla Ciebie!

Jeśli masz ukończone 18 lat, diagnozę zespołu Aspergera, nie pracujesz i chciałabyś się jak najlepiej przygotować do zdobycia pracy, zgłoś się do ZAwodowego ZAprzyjaźniania.
Będziesz miała okazję do pracy „jeden na jeden” z ZAprzyjaźnioną mentorką, która podzieli się z Tobą swoim doświadczeniem zawodowym w interesującej Cię branży i wspólnie z Tobą zaplanuje, jak zdobyć i utrzymać wymarzoną pracę.

Mam powyżej 18 lat

Mam diagnozę zespołu Aspergera

Zgłoszenie się jest moją samodzielną decyzją

Jestem kobietą lub osobą niebinarną

Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane. Rekomendowany jest udział osób, które już zakończyły edukację lub zakończą ją w trakcie ZAwodowego ZAprzyjaźniania.

Relacja ZAwodowego ZAprzyjażniania może być bardzo wspierająca, ale nie jest dla każdego i na każdym etapie. Wymaga gotowości do nawiązania relacji, która ma określoną strukturę. Dlatego zanim wypełnisz formularz zgłoszeniowy sprawdź, czy masz gotowość do:

Nawiązania relacji z mentorką

Utrzymywania ciągłego kontaktu z mentorką przez co najmniej pięć miesięcy

Wykonywania zadań i ćwiczeń proponowanych przez mentorkę

Pracy nad planem swojego rozwoju zawodowego

Nabór

Informacje o naborze kandydatek na mentorki znajdziesz w Aktualnościach.

Aktualności

Wypowiedzi uczestniczek pochodzą z Raportu z ewaluacji ZAwodowego ZAprzyjaźniania przeprowadzonej przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Jak przebiega ZAwodowe ZAprzyjaźnianie?

Uczestniczka nawiązuje relację z mentorką z ZA, która odnosi sukcesy w pracy i dzieli się swoimi doświadczeniem zawodowym oraz osobistym. Uczestniczka i ZAprzyjaźniona mentorka zostają dobrane przez osobę koordynującą proces na podstawie wspólnych zainteresowań, zawodu lub branży, w której chciałaby pracować uczestniczka oraz miejsca zamieszkania.

Relacja trwa co najmniej pięć miesięcy

ZAprzyjaźniona mentorka i uczestniczka spotykają się raz w miesiącu osobiście

ZAprzyjaźniona mentorka i uczestniczka kontaktują się przynajmniej raz w tygodniu przez internet

Pomiędzy spotkaniami uczestniczka wykonuje zadania, na które umówiła się z mentorką, a potem omawia z nią efekty swojej pracy