Zapraszam do kontaktu, jeśli:

 • szukasz pracowniczki z zespołem Aspergera (ZA),
 • szukasz mentorki dla nowo zatrudnionej pracowniczki z ZA,
 • chcesz sprawdzić, czy Twoja firma jest przyjaznym miejscem pracy dla osób z ZA,
 • chcesz się dowiedzieć, co pomaga, a co przeszkadza osobom z ZA w miejscu pracy,
 • chcesz przeszkolić swoich pracowników odnośnie barier i potrzeb osób z ZA w miejscu pracy,
 • chcesz dostosować stanowisko pracy do potrzeb osoby z ZA.

KONTAKT

Oferta dla Ciebie może obejmować:

 • mentoring dla Twojej pracowniczki z zespołem Aspergera (ZA),
 • kontakt z osobami z ZA, zainteresowanymi pracą w branży, w której działa Twoja firma,
 • audyt Twojej firmy pod kątem dostępności dla pracowników w spektrum autyzmu,
 • szkolenie pracowników Twojej firmy na temat barier i potrzeb osób z ZA w miejscu pracy,
 • konsultacje w sprawie dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby z ZA.

KONTAKT