Chcesz zorganizować mentoring? Skontaktuj się z nami!

Możesz prowadzić ZAwodowe ZAprzyjaźnianie dla osób, które wspierasz w ramach działalności Twojej organizacji.

Jeśli chcesz zorganizować mentoring dla osoby lub grupy osób z zespołem Aspergera, skontaktuj się!

Zaplanujemy wspólnie cały proces lub wybraną część

Odpowiednio dobierzemy mentorki dla konkretnych uczestniczek

Wesprzemy Cię w organizacji i koordynacji całego procesu mentoringu

Pozyskaj środki i skorzystaj z modelu

Twoja organizacja może również samodzielnie pozyskać środki na realizację ZAwodowego ZAprzyjaźniania i skorzystać z gotowego modelu. Jeśli potrzebujesz konsultacji, napisz. 

Zostań organizacją partnerską

Twoja organizacja może zostać partnerką ZAwodowego ZAprzyjaźniania. Jeśli chcesz współpracować przy realizacji lub promocji przedsięwzięcia, skontaktuj się. 

Wspierajmy razem dziewczyny w spektrum autyzmu!