Rola mentorki w ZAwodowym ZAprzyjaźnianiu

Jeśli jesteś kobietą z diagnozą zespołu Aspergera, robisz w pracy to, co kochasz i chciałabyś wesprzeć niepracujące dziewczyny z ZA, zgłoś się do ZAwodowego ZAprzyjaźniania.

Przygotowanie

Funkcja ZAprzyjaźnionej mentorki jest bardzo rozwijająca i satysfakcjonująca także dla samej mentorki, ale i bardzo odpowiedzialna, dlatego aby podjąć się tego zadania, powinnaś mieć odpowiednie doświadczenie i kompetencje oraz gotowość do udziału w szkoleniu przygotowawczym.

Wymagane doświadczenie zawodowe

Pięć lat pracy zgodnej z zainteresowaniami, może być to doświadczenie na określonym stanowisku lub w pozyskiwaniu i wykonywaniu zleceń w określonej branży.

Doświadczenie w pracy jako mentorka nie jest wymagane.

Po zakwalifikowaniu się do ZAwodowego ZAprzyjaźniania przyszła mentorka przejdzie obowiązkowe szkolenie przygotowujące do pracy z uczestniczką w ramach ZAwodowego ZAprzyjaźniania.
Podczas szkolenia przygotowawczego ZAprzyjaźnione mentorki zdobędą wiedzę na temat specyfiki prowadzenia procesu rozwojowego, umiejętności potrzebne do wykonywania pracy w charakterze ZAprzyjaźnionej mentorki oraz uruchomią refleksję na temat tego, jak ich własne doświadczenia, przekonania i założenia mogą wpłynąć na relację z uczestniczką.
Program szkolenia zawiera m.in. doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w tym udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, zapoznanie się z modelami rozmowy mentoringowej, trening motywowania i wydobywania potencjału osób oraz rozwijanie samoświadomości.

Praca mentorki

Przez co najmniej pięć miesięcy będziesz w relacji z uczestniczką mentoringu, z którą będziesz dzielić się zawodowym i osobistym doświadczeniem. Wspólnie zaplanujecie, jak przygotować się do podjęcia pracy zgodnej z jej zainteresowaniami, która dla Ciebie jest codziennością. Relacja mentoringu będzie mieć określoną strukturę, cele i rezultaty, dostaniesz też gotowe narzędzia, które będą wspierać Twoją pracę w ramach ZAwodowego ZAprzyjaźniania.

Istotne kompetencje mentorki:

 • gotowość do dzielenia się własnymi doświadczeniami,
 • wysoka umiejętność autorefleksji,
 • umiejętność komunikowania się w sposób nieoceniający i asertywny,
 • umiejętność słuchania,
 • gotowość do uczestnictwa w obowiązkowym szkoleniu,
 • gotowość do nawiązania relacji w oparciu o model ZAwodowego ZAprzyjaźniania,
 • umiejętność utrzymywania ciągłego kontaktu przez co najmniej pięć miesięcy,
 • podmiotowe i wzmacniające podejście do osób w spektrum autyzmu,
 • gotowość do otwartego informowania o własnej diagnozie ZA,
 • umiejętność motywowania i wzmacniania osób,
 • umiejętność rozpoznawania własnych emocji,
 • odpowiedzialność za własny dobrostan fizyczny i psychiczny,
 • terminowość i rzetelność.

ZAprzyjaźnione mentorki

Aldona Wrocławska

Anna Miler

Aleksandra Lenik

Anita Angielczyk

Nabór

Informacje o naborze kandydatek na mentorki znajdziesz w Aktualnościach.

Aktualności