Animatorka kultury, aktywistka, feministka. Od 10 lat „pracuje w kulturze”, od roku także w inkubatorze przedsiębiorczości. Jej pasją jest historia kobiet – jej odkrywanie i opowiadanie jej innym. W ramach projektów „Metropolitanka” i „Stocznia jest kobietą…” współtworzyła m.in. słuchowiska i aplikację mobilną dotyczące pracy kobiet w Stoczni Gdańskiej. Jest także przewodniczką po terenach postoczniowych – opowiada historię strajku w sierpniu ’80 z perspektywy kobiet. Od wielu lat angażuje się w działania antydyskryminacyjne. Jako członkini Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania uczestniczyła w pracach nad Modelem Równego Traktowania w Gdańsku. Chciałaby, żeby każda osoba mogła realizować swój potencjał, wpływać na otoczenie i nie słyszała, że czegoś nie może, bo jest kobietą, osobą z niepełnosprawnością czy w spektrum autyzmu. Jako mentorka w ZAwodowym ZAprzyjaźnianiu nauczyła się wiele o swoich potencjałach i ograniczeniach.